Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.medilight.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.


Prodávající


E-shop:  www.medilight.cz


Provozovatel:


Ing. Miroslav Stejskal
         87633710
DIČ       CZ8307194478
e-mail: info@medilight.cz
tel.:     +420 775 623 938


Kontakty:


Email: info@medilight.cz

(na dotazy odpovídáme do jednoho pracovního dne)


tel.: +420 775 623 938

 

Vymezení pojmů


Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.


Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.


Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

2. Objednání

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena, není-li kupujícím spotřebitel, potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím (momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícího). Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto okamžiku vznikají mezi smluvními stranami vzájemná práva a povinnosti. K potvrzení objednávky dochází telefonicky nebo elektronicky do několika minut po odeslání objednávkového formuláře. Daňový doklad obdržíte vždy se zbožím.


Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.medilight.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

 

3. Stornování objednávky

Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné stornovat telefonicky a elektronickou poštou (prosíme, uveďte číslo Vaší objednávky). Storno poplatky neúčtujeme.

 

4. Doprava a podmínky dodání

Ve spolupráci se službou Uloženka.cz poskytujeme osobní odběr v PRAZE, BRNĚ, OSTRAVĚ a HRADCI KRÁLOVÉ (více o osobním odběru zde). O umístění zásilky na pobočku je zákazník vždy informován emailem a SMS zprávou.
Výš uvedená místa nejsou přímo našimi pobočkami, ale výdejními místy společnosti Uloženka.cz. Zboží si zde zákazník může vyzvednout po předchozí objednávce a až poté, co dostane zprávu prostřednictvím SMS a e-mailu, že je objednávka připravena k vyzvednutí.
Vyzvednutí zboží na jednotlivých výdejních místech se řídí obchodními podmínkami společnosti Uloženka.cz


Zaslání Českou poštou - skladové zboží je odesláno v den objednání, pokud je objednávka přijata v pracovní dny do 12 hodin.


Balíková doručovací služba PPL - skladové zboží je odesíláno v pracovní dny, pokud je objednávka přijata do 12 hodin.


Expedice neskladového zboží je závislá na dostupnosti uvedené u každého produktu. Jestliže Vaše zboží nebude expedováno ani do této lhůty, budeme Vás kontaktovat a informovat o stavu Vaší objednávky.
V případě, že bude ukončena výroba neskladového zboží, budeme Vás informovat nejpozději 7. pracovní den od objednání.
Ceny za dopravu můžete ověřit na stránce doprava. Balné neúčtujeme.

V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po připsání částky na náš účet nebo po přijetí elektronického potvrzení o provedení transakce (viz. níže).


Česká pošta
a PPL doručují většinu zásilek do jednoho až dvou pracovních dnů od odeslání. Po odeslání zásilky Českou poštou nebo službou PPL obdržíte emailem číslo balíku, se kterým můžete sledovat zásilku na následujících adresách:


Sledování zásilky u České pošty

 

Sledování zásilky u PPL

 

5. Ceny a platba

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v době podání závazné objednávky kupujícího. Tato cena bude uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena objednateli telefonicky při telefonické objednávce. Cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.


Platební podmínky


Platit lze hotově při osobním odběru a dále dobírkou nebo bankovním převodem při doručení prostřednictvím České pošty či PPL u odesílaných zásilek.
V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po připsání částky na náš účet nebo po přijetí elektronického potvrzení o provedení transakce. E-mail nebo pdf soubor potvrzující provedení transakce od Vaší banky přeposílejte na info@medilight.cz a do předmětu e-mailu uvádějte číslo své objednávky. Číslo bankovního účtu pro platby převodem je 670100-2208818505 / 6210.


Při osobním odběru není možné platit platební kartou, ale pouze HOTOVĚ.


Akční nabídky a ceny jsou platné po celou dobu jejich zobrazení na stránkách www.medilight.cz.
 

6. Reklamace a záruční podmínky

Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.


Spotřebitel má při uplatnění záruky:

 

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

 

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 

O reklamaci nás, prosím, neprodleně informujte (prostřednictvím reklamačního formuláře, písemně, nebo telefonicky) ještě před odesláním reklamovaného zboží. Váš nárok posoudíme a individuálně vyřešíme. Následně Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 
Kontakt pro uplatňování reklamací:


Ing. Miroslav Stejskal - zdravotnickyobchod.cz
Vyšehorky 60
789 85 Mohelnice
Tel.: +420 775 623 938
e-mail: info@medilight.cz
 

O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny dodavatelem. Daňový doklad, který obdržíte se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.
 

7. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 má každý zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Toto odstoupení musí být prokazatelně doručeno naší společnosti do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení všech níže uvedených podmínek:

 

 • zboží nesmí být opotřebené
 • zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno. Pokud spotřebitel poruší originální obal u dodaného výrobku, u něhož nelze předpokládat, že by jej bylo možno následkem toho z hygienických či bezpečnostních důvodů ještě použít, není možné takové zboží dodavateli vrátit
 • obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci, ale i přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Zboží tedy nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Uveďte tedy prosím, pokud možno, zboží do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu, atd.)
 • nelze vrátit zboží upravené na přání zákazníka nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarávání
 • poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující (doporučujeme vracené zboží při přepravě pojistit na částku odpovídající hodnotě zboží)
 • zboží nesmí být zasíláno na dobírku, takováto zásilka nemůže být z naší strany přijata!

 

Při uplatnění na výměnu nebo vrácení bez udání důvodu je třeba uplatnit následující postup:

 

 • Vyplňte formulář, který najdete v obchodních podmínkách nebo na této adrese. Tento protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení odstoupení od smlouvy (číslo účtu, atd.).
 • Vyplněný protokol je třeba vytisknout a opatřit podpisem. Protokol musí být doručen společně se zbožím.
 • Zboží doručte na adresu uvedenou v protokolu
 • Požadavek je zpravidla vyřízen do 10 pracovních dnů od přijetí zboží.

 

Při současném splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám kupní cenu vč. nákladů na dopravu zašleme převodem na Váš bankovní účet, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od přijetí odstoupení od smlouvy.


V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží může být vráceno zpět.


Podle § 457 a § 458 odst. 1. Občanského zákoníku je každá ze stran zrušené kupní smlouvy povinna vrátit, co od druhé dostala. Pokud to není dobře možné (byl obsahem smlouvy výkon nebo bylo předmětné zboží poškozeno), musí být poskytnuta peněžitá náhrada.

 

8. Informace o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku

Prodávající (www.medilight.cz) odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Jestli nebude takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.