ZBOŽÍ V AKCI

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


Svetlo léči
Vlastnosti světla léčebné lampy

Vlastnosti světla léčebné lampy

• Světlo léčebné biolampy je lineárně polarizované světlo, což znamená, že se jeho světelné vlny pohybují v rovnoběžných rovinách. Stupeň polarizace je více než 99%.


• Světlo polarizační lampy je polychromatické. Znamená to, že neobsahuje pouze světlo s jedinou frekvencí (jako např. Laserové světlo), ale širší oblast světla, která zahrnuje viditelné světlo a část světla blízkou infračervené oblasti. Rozsah vlnové délky polarizovaného světla se nachází v oblasti mezi 480 nm a 750 nm. Přístroj s polarizovaným světlem nevyzařuje nežádoucí a pro pokožku škodlivé ultrafialové (UV) záření.


• Oproti laserovému světlu je polarizované světlo nesoudržným, tj fázově posunuté. Znamená to také, že světelné vlny nejsou synchronizované.


• Světlo je nízkoenergetické, protože hustota energie světla biolampy je velmi nízká. Tato hustota energie disponuje s biostimulačními účinky a tedy světlo pozitivně stimuluje různé biologické procesy v organismu.

Světelná energie - je energie procházející přes tkaniny, které ji postupně absorbují a ve kterých jsou vyvolávány takové fotochemické změny, které jsou z lékařského hlediska velmi důležité. Na základě jejich vlivu na organismus je lze rozdělit do tří hlavních kategorií:


Analgetický účinek, který pociťujeme jako tlumení bolesti, vzniká díky tomu, že přirozený vliv světelné energie snižuje citlivost nervových buněk v tom místě, přes které polarizované světlo prochází. V případě silnějších bolestí dochází i k vylučování takzvaných endogenních opiátů, které jsou schopny spolu s polarizovaným světlem přirozeně odstranit proces nemoci a ve velké míře snižují bolest.
Protizánětlivý účinek vzniká díky tomu, že polarizované světlo aktivuje ty přirozené složky, které se účastní při eliminaci zánětu. Je velmi důležitá i skutečnost, že světelná terapie podporuje rozšiřování cév, urychluje látkovou výměnu, čímž se zvyšuje reakce imunitního systému organismu.
Biostimulační účinek díky dodávce většího množství světelné energie v značné míře podporuje a urychluje regeneraci buněk a poškozených tkání, jakož i jejich zdravý vývoj. To má zásadní význam pro zdravý organismus a jeho udržení. Biostimulace vyvíjí svůj účinek na různých úrovních organismu:


na subcelulárnej úrovni - v molekulách způsobuje stereochemicky změny, urychluje syntézu kolagenu a bílkovin, výměnu kyslíku a aktivaci procesu redukčního přijímání kyslíku (antitoxický účinek),


na úrovni buněk - zvyšuje potenci elektrického pole buněk, mění potenci buněčné membrány, zlepšuje znovuoživení tkáně,


na úrovni tkání - upravuje hodnotu pH mezibuněčné tekutiny, alkalizuje


na úrovni orgánů - normalizuje jejich činnost,


na úrovni organismu - vyvolá komplexně adaptivní, neuroreflektorické a neurohumorální reakce, které přispívají k udržení zdraví, fyzické odolnosti a ke zlepšení obecného pocitu zdraví.
YTA1Nz